Turistički programi

Sa turističkog aspekta, visoko razvijena destinacija Kvarner preko svojih turističkih agencija i hotelskih kuća posjeduje, ali i konstantno razvija različite turističke programe. Osim programa vezanih za medicinske usluge, tu su kulturni, sportski, eno i gastro programi pa sve do svih raznih tematskih krstarenja.


Jadran hoteli d.d., Rijeka

Lošinj Hotels and Villas, Mali Lošinj

Mediteran Adria d.o.o., Rijeka

Milenij hoteli d.o.o.

Travelana – putnička agencija d.o.o.

Turistička zajednica Grada Crikvenice

Turistička zajednica grada Malog Lošinja

Turistička zajednica grada Opatija

Turistička zajednica grada Rijeke

Turistička zajednica Kvarnera

PARTNERS

  • Ministry of health
  • Ministry of tourism
  • Ministry of Science, Education and Sports
  • Croatia - Full of Life
  • Primorje-Gorski kotar County
  • City of Rijeka
  • University of Rijeka
  • Temos international
  • Lublin