O nama

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera okuplja članstvo iz redova medicinskog, turističkog i sveučilišnog sektora te pratećih usluga sa ciljem stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini. Organizacijski objedinjujemo pripreme i plasmane prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda koji mora slijediti svjetske trendove, tradiciju, resursnu osnovicu i specifičnostima destinacije. Usmjereni smo ka osnaživanju i razvoju zdravstvenog turizma Kvarnera, u skladu sa strateškim dokumentima koji ovu turističku destinaciju definiraju kao „destinaciju zdravlja“.

Misija

Klaster sustavno i aktivno djeluje na poticanju sinergijskih procesa, usmjerenih na unapređenje asortimana i kvalitete ukupne zdravstveno-turističke ponude Kvarnera kao destinacije zdravlja, kroz zajednički plasman usluga na tržište zdravstvenog turizma, a radi podizanja stupnja korištenja kapaciteta i podizanja ukupnog blagostanja turističke destinacije Kvarner kao cjeline.

Vizija

Kvarner, kao turistička destinacija, pozicionirana je među vodeće „destinacije zdravlja“ na karti Europe i šire. Prepoznatljivi smo je po cjelogodišnjoj ponudi visoko kvalitetnih usluga zdravstvenog turizma, temeljenih na suvremenim trendovima, resursnoj osnovici i tradiciji.  


Brošura Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.pdf


Klaster novi film.mp4

PARTNERS

  • Ministry of health
  • Ministry of tourism
  • Ministry of Science, Education and Sports
  • Croatia - Full of Life
  • Primorje-Gorski kotar County
  • City of Rijeka
  • University of Rijeka
  • Temos international
  • Lublin